top of page

Butylparaben

 

 

Další názvy:

butyl paraben

butyl parahydroxybenzoate
4-HYDROXY- BUTYL ESTER BENZOIC ACID

4-HYDROXYBENZOIC ACID, BUTYL ESTER, SODIUM SALT

BENZOIC ACID, 4-HYDROXY-, BUTYL ESTER

BENZOIC ACID, 4-HYDROXY-, BUTYL ESTER, SODIUM SALT

BENZOIC ACID, 4HYDROXY, BUTYL ESTER

BUTYL 4-HYDROXYBENZOATE

BUTYL ESTER BENZOIC ACID, 4-HYDROXY-

BUTYL ESTER SODIUM SALT 4-HYDROXYBENZOIC ACID

BUTYL ESTER SODIUM SALT BENZOIC ACID, 4-HYDROXY-

BUTYL P-HYDROXY BENZOATE

BUTYL P-HYDROXYBENZOATE

 

Funkce:

 • jako konzervační přísada, která zabraňuje nebo zpomaluje růst bakterií, a tím chrání kosmetický produkt před znehodnocením-primární použití

 • přidává se do přípravku za účelem vonného efektu-???

 • k maskování základního zápachu  

 

Obecné informace:

 • je ve formě bílého krystalického prášku rozpustného v organických rozpouštědlech

 • jako konzervační přísada se používá již několik desítek let a patří tak mezi jedny z nejstarších a nejčastěji používaných konzervačních přísad v kosmetických produktech

 • přirozeně se vyskytuje v malých množstvích v ovoci, zelenině a některých rostlinách (např. ječmen, lněné semínko, vinné hrozny.. )-v této formě jsou metabolizovány při konzumaci, což je činí méně silně estrogenní, než při aplikaci na kůži

 • vyrábí se synteticky

 • snadno a úplně se vstřebává kůží, ale v těle se nehromadí, je vylučován močí a podle nedávné studie, se může malá část absorbovat a uchovávat v tělních tkáních

 • je často používán v kombinaci s jinými parabeny a typy konzervačních látek (působení je pak proti širšímu spektru mikroorganismů a umožňuje použití nižších koncentrací)

 • byl nalezen v tkáních karcinomu prsu (rakovina prsu) a někteří odborníci se domnívají, že by mohl zvýšit riziko vzniku rakoviny prsu, nebo urychlit růst těchto nádorů-studie ovšem nezahrnovala důkazy, že by butylparaben byl přímou příčinou karcinomu a ani neidentifikovala cestu jakou do těla vstoupil, jednou z variant bylo, že by na vině mohly být kosmetické přípravky aplikované do podpaží, ale k prokázání závislosti parabenů na rakovině prsu bude třeba provést ještě více výzkumů

 • napodobuje účinky přirozeného estrogenu (hormonu) v lidském těle a může působit jako potenciální endokrinní disruptor,ale bylo prokázáno že má mnohem menší estrogenní aktivitu než přirozeně se vyskytující estrogeny v těle

 • je více estrogenní než Methylparaben a Ethylparaben

 • podle dřívější studie, by se mohl podílet na snižování počtu spermií a jejich funkci, ale studie z roku 2012 toto tvrzení vyvrátila

 • bylo prokázáno, že lidé citliví na jeden z parabenů jsou citliví i na ostatní parabeny

 • je prakticky netoxický ,v koncentracích ve kterých se používá v kosmetice; a je považován za nedráždivý a nesenzibilizující, vyjímkou může být poškozená, nebo porušená kůže

 • v koncentracích ve kterých se používá v kosmetice, zřídka kdy dráždí kůži-v kožním náplasťovém testu ,na 50 dobrovolnících, nevykazoval žádné známky podráždění až do koncentrace 5%

 • může způsobovat alergické reakce na kůži a zčervenání a otok víček

 • při vniknutí do očí může způsobovat podráždění, zarudnutí a bolest

 • má antimikrobiální a antifungální účinky (v porovnání s jinými parabeny vykazuje nejlepší antifungální účinky)

 • vystavení slunečnímu světlu může způsobit nadměrné hyperpigmentace

 • dříve byl povolen v kosmetických přípravcích s maximálním limitem koncentrace ve výši 0,4% samostatně a 0,8% pro směsi esterů (parabenů), ale po přezkoumání a v rámci novely z roku 2014 byla jeho koncentrace, spolu s Propylparaben, upravena na maximální koncentraci 0,14% při použití samostatně nebo společně a od 16.dubna 2015 už musí všechny produkty splňovat tyto normy

 • byl také zakázán v přípravcích (které se neoplachují) určených pro použití v plenkové oblasti pro děti do tří let věku-kvůli možné vyšší penetraci (vstřebávání)

 • některé země (Dánsko) nedoporučují vůbec používat kosmetické přípravky obsahujicí butylparaben pro děti do tří let věku

 • nebylo prokázáno, že by byl  karcinogenní, nebo mutagenní

 • může způsobovat kontaktní dermatitidu

 

Použití:

 • oční stíny

 • podkladové krémy

 • oční linky

 • pleťové hydratační krémy

 • řasenky

 • přípravky pro zralou pleť (anti-age)

 • ve farmaceutickém průmyslu (obsažen v některých lécích) aj.

 

Zajímavost:

 

Dodatek:

 • z nařízení Komise (EU) č 358/2014 se od 30.října 2014 v kosmetických produktech, vzhledem k nedostatku údajů potřebných k posouzení bezpečnosti, nesmějí nacházet tyto parabeny:

 • Isopropylparaben

 • Isobutylparaben

 • Phenylparaben

 • Benzylparaben

 • Pentylparaben

 

Publikováno dne 7.7.2015

 

bottom of page