top of page

Homosalate

Další názvy:

3,3,5-TRIMETHYL- SALICYLATE CYCLOHEXANOL

3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL 2-HYDROXYBENZOATE

3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL SALICYLATE

CASWELL NO. 482B

CCRIS 4885

COPPERTONE

CYCLOHEXANOL, 3,3,5-TRIMETHYL-, SALICYLATE

EINECS 204-260-8

EPA PESTICIDE CHEMICAL CODE 076603

FILTERSOL ''A''

HELIOPAN

 

Funkce:

 • přidává se do přípravku za účelem vonného efektu

 • jako přísada, která po nanesení na kůži absorbuje, odráží, nebo rozptyluje UV záření

 • jako přísada, která chrání kosmetické produkty před znehodnocením prostřednictvím absorpce, odrazu, nebo rozptylu UV záření. Tyto složky mohou být také použity k ochraně vlasů před UV zářením.

 • pleťový kondicionér-zlepšuje, nebo udržuje pokožku v dobrém stavu

 • uv filtr-jako přísada, která chrání pokožku/vlasy před škodlivými účinky slunečního záření

Může obsahovat tyto nečistoty:

 • Salicylic Acid (kyselina salicylová)

 • Trimethylcyclohexanol

 

Obecné informace:

 • je ve formě čiré, bezbarvé až světle žluté kapaliny s mírnou mátovou vůní; nerozpustné ve vodě a mísitelné v olejích (např. silikonových olejích) a ethanolu 

 • je to derivát kyseliny salicylové

 • používá se jako chemická ochrana proti slunečnímu záření-absorbuje UV záření (především UVB) a převádí jej na infračervené záření-teplo 

 • často se používá spolu s dalšími slunečními filtry (např. vzhledem k jeho nízké ochraně před UVA zářením)

 • po aplikaci jej naprostá většina zůstává ve stratum corneum a jen minimální množství může pronikat kůží  (míra absorbce do stratum corneum je závislá na použité formulaci - v testech měl w/o emulzní gel vyšší míru absorbce, než petrolatum jelly)

 • předpokládá se , že je v kůži rychle a úplně metabolizován na kyselinu salicylovou a  trimethylcyclohexanol

 • některé studie naznačovaly, že by mohl mít hormonální akivitu jako hormon estrogen, ale na základě nejnovějších vědeckých poznatků nemá žádný estrogenní účinek, který by mohl mít vliv na lidské zdraví a stejně tak jeho metabolity vznikající v kůži (zdroj: SCCP Opinion on Homosalate (Colipa No. S12))

 • je považován za nedráždivý a ne-senzibilizující

 • v jeho dlouhé historii použití se objevily jen velmi ojedinělé případy alergické / fotoalergické reakce-má tedy jen zanedbatelný potenciál vyvolávat nežádoucí kožní reakce u lidí

 •  v testech nebyl také fototoxický, genotoxický, mutagenní a ani foto-senzibilizující 

 • v testech in vitro výrazně zvýšil celkovou penetraci 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4-D)-což je herbicid a může tedy představovat riziko pro pracovníky v zemědělství, kteří používají ochranu proti slunečnímu záření s obsahem látky Homosalate

 • byl nalezen v mateřském mléce

 • jeho maximální přípustná koncentrace v konečném produktu - 10% (v EU) a 15% (např. v USA)

 

Použití:

 • přípravky na opalování (i pro děti)

 • BB krémy

 • CC krémy

 • hydratační přípravky

 • rtěnky

 • tužky na obočí aj.

 

 

 

 

bottom of page