top of page

Propylene Oxide

 

Není přímou složkou kosmetických produktů, ale některé složky jím mohou být kontaminovány

 

Další názvy:

METHYLOXIRANE

OXIRANE, METHYL

(+) -METHYLOXIRANE

(+) -PROPYLENE OXIDE

(-) -METHYLOXIRANE

(-) -PROPYLENE OXIDE

(R) - (+) -METHYLOXIRANE

(R) - (+) -PROPYLENE OXIDE

(R) -EPOXYPROPANE

(R) -METHYLOXIRANE

(R) -PROPYLENE OXIDE

1,2-propylene oxide

 

Obecné informace:

 • je ve formě bezbarvé těkavé kapaliny, vysoce hořlavé, rozpustné ve vodě

 • přirozeně se nevyskytuje v životním prostředí

 • vyrábí se ho velké množství (v řádu několika stovek milionů tun ročně)

 • je široce používán při výrobě mnoha komerčních chemických produktů (jako jsou pesticidy; plasty a pěny; čistící a sterilizační prostředky; přísady do potravin; a kosmetiky)

 • je důležitým stavebním prvkem pro výrobu chemických látek v různých dalších fázích

 • většina (60 až 70%) propylene oxidu se používá při výrobě polyetherpolyolů (polyether polyols) pro použití při výrobě polyurethanových plastických hmot

 • používá se také pro výrobu propylene glycol (PG), polypropylene glycol (PPG), propylene glycols ethers a propylene carbonate

 • ve Spojených státech byl schválen k pasterizaci syrových mandlí a jiných ořechů; koření; kakového prášku; sušené zeleniny, bylin a ovoce (v Evropské unii zakázano)

 • ve stopovém množství je také obsažen v tabákovém kouři

 • je mutagenní a podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) je klasifikován jako 2B  "podezřelý karcinogen pro člověka" ,podle Národního toxikologického programu v USA (NTP) je klasifikován jako "důvodně se předpokládá, že je lidský karcinogen" a EPA jako "pravděpodobně karcinogenní pro člověka"

 • při kontaktu s kůží může způsobit její podráždění, senzibilizaci, nebo dermatitidu

 • při kontaktu s očima může způsobit jejich podráždění, zánět a poškození rohovky

 • jeho vdechování způsobuje podráždění dýchacích cest, dýchací potíže, hromadění tekutiny v plicích, které může vést k zápalu plic

 • jeho požití může způsobit podráždění žaludku, zvracení, nevolnost a průjem

 

Jako nečistota se může nacházet ještě v těchto přísadách:

Poloxamer 184

Poloxamer 188

Poloxamer 407

 

 

 

bottom of page