top of page

Poloxamer 407

 

 

Další názvy:

-----------

 

Funkce:

jako přísada, které pomáhá k vytvoření emulze snížením povrchového napětí látek, které mají být emulgovány

jako povrchově aktivní látka, která pomáhá dalším složkám rozpustit se v rozpouštědle, ve kterém nemohou být normálně rozpuštěny

 

Může obsahovat tyto nečistoty:

 

Obecné informace:

 • je ve formě bílého nebo téměř bílého voskovitého prášku, mikrokuliček nebo vloček

 • je to neiontová povrchově aktivní látka 

 • je to syntetická látka

 • má amfifilní strukturu (má současně vlastnosti hydrofilní i lipofilní)

 • velmi jemný na kůži a sliznice

 • jen velmi mírně může dráždit oči

 • může obsahovat nečistoty (viz.výše)

 • při aplikaci na kůži by se mělo vstřebávat jen malé množství a toto vstřebávání by mělo probíhat pomalu

 • nedoporučuje se polykat výrobky obsahující Poloxamer 407 (zubní pasty, ustní vody), kvůli možným vedlejším účinkům-např.je podezření na toxicitu ledvin, změny v buňkách, nebo zvyšování cholesterolu

 • při testech nevykazoval žádné mutagenní aktivity

 • je považován za bezpečný (pokud jsou vhodnými kroky odstraněny nečistoty, nebo drženy na úrovních povolených limitů), nedráždivý a nesenzibilizující

 

Použití:

 • ústní vody

 • zubní pasty (i pro děti)

 • přípravky na bělení zubů

 • šampony

 • ve farmaceutickém průmyslu

 • k čištění kontaktních čoček (pomáhá odstranit lipidový film z čočky) aj.

 

bottom of page