top of page

Endokrinní disruptory

 

 

Co to jsou endokrinní disruptory?

 • jsou to chemické látky, které účinkují jako hormony a narušují fyziologické funkce endogenních hormonů zvířat i člověka

 

 • mohou poškozovat vývoj, neurologické, rozmnožovací a imunitní funkce organismu

 

Kde je najdeme?

 • plastových lahvích

 • kosmetice

 • hračkách

 • čistících prostředcích

 • některých pesticidech (atrazin, chlordecon, chlorpyrifos..)

 • povrchových vodách aj.

 

Co mohou způsobovat?

 • poruchy plodnosti (např.snižování počtu spermií a zpomalení jejich pohyblivosti, vývojové anomálie mužského pohlavního ústrojí)

 • vývojové vady

 • nádorová onemocnění

 • nervové a psychické poruchy

 • narušení imunity aj.

 

Největší riziko přitom představují pro plod v období, kdy dochází k vývoji orgánů a nervového systému, a pro děti krátce po porodu

 

..........................................................................................................................................................

 

Seznam látek EU kategorie 1 

(látky s nejvyšší prioritou pro další studie)

 

 

 • látky, u nichž endokrinní činnost byla popsána v alespoň jedné studii živého organismu

 • mnoho z těchto látek  již bylo zakázáno, nebo podléhá omezením

 

Topka6
bottom of page