top of page

Formaldehyde

 

Další názvy:

Formaldehyd

FORMALIN

FORMIC ALDEHYDE

MERTHALDEHYDE

METHANAL

METHYL ALDEHYDE

OXOMETHANE

OXYMETHYLENE

ALDEHYD MRAVENCI (CZECH)

ALDEHYDE FORMIQUE (FRENCH)

ALDEIDE FORMICA (ITALIAN)

BFV

 

Funkce:

 • jako přísada, která pomáhá čistit pokožku, nebo zabraňuje zápachu ničením, nebo omezením růstu mikroorganismů

 • jako denaturační přísada-způsobuje nepoživatelnost kosmetických prostředků

 • jako konzervační přísada, která zabraňuje nebo zpomaluje růst bakterií, a tím chrání kosmetický produkt před znehodnocením

 

Obecné informace:

 • v čisté formě je za normálních podmínek bezbarvý plyn, štiplavě páchnoucí, extrémně reaktivní, rozpustný ve vodě a alkoholu

 • je to přirozeně se vyskytující organická sloučenina

 • vyrábí se průmyslově ve velkém množství a je široce používán v různých průmyslových odvětvích

 • největší část formaldehydu se spotřebuje na výrobu pryskyřic, které se používají například jako lepidla pro dřevotřísky a koberce

 • lze ho také nalézt v atmosféře (rychle se rozkládá- v řádu hodin)

 • ve vodě a půdě je rychle odbouráván mikroorganismy

 • nehromadí se tedy v životním prostředí a i v lidském těle je rychle metabolizován na kyselinu mravenčí

 • je to jeden z mnoha vedlejších produktů spalování (je součástí spalin naftových i benzínových motorů, lesních požárů atd.)

 • je součástí smogu a je obsažen v cigaretovém kouři

 • lze jej také nalézt v interiérech (může se uvolňovat z podlahovin, koberců, nábytku z dřevotřísky aj.)-v průběhu času hladiny formaldehydu klesají

 • dříve se také používal do zubních plomb

 • je vysoce toxický pro všechny živočichy a je známo, že způsobuje rakovinu a řadu dalších zdravotních problémů

 • je Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikován jako karcinogen skupiny 1, tedy "prokázaný karcinogen pro člověka"  (leukémie,rakovina nosohltanu) 

 • je zvlášť nebezpečný pro děti, které jsou na něj citlivější

 • snadno se vstřebává v plicích a trávicím ústrojí a částečně se vstřebává i kůží 

 • dráždí kůži, oči, dýchací cesty a může způsobovat alergické reakce a poškozovat centrální nervovou soustavu

 • oči jsou nejcitlivější na působení formaldehydu

 • lidé, kteří trpí alergickou reakcí na formaldehyd mají tendence k zobrazení lézí (poškození) na kůži v oblastech, které měly v přímém kontaktu s látkou, jako například na hrdle nebo stehnech (často v důsledku formaldehydu uvolněného z oděvu), nebo dermatitidy na obličeji (z kosmetiky)

 • u citlivých jedinců může formaldehyd vyvolávat astma a záněty kůže

 • schválen pouze pro použití v prostředcích na nehty, nebo jako konzervační látka

 • je obvykle dodáván ve formě 30-56% (hmotnostní) vodného roztoku známého jako formalín

 • neměl by být používán v aerosolových produktech (např. sprejích) a aerosolových rozprašovačích (v EU ani takové použití není povoleno)

 • pokud je koncentrace formaldehydu v konečném výrobku vyšší než 0,05% musí být takový výrobek označen nápisem "obsahuje formaldehyd"

 • maximální přípustná koncentrace v konečném výrobku (pro nehtová tužidla) je - až 5%

 • maximální přípustná koncentrace v konečném výrobku (jako konzervant) je:

 •                                                                              ústní produkty: 0,1% (volného formaldehydu)

 •                                                                              další produkty: 0,2% (volného formaldehydu)

 

Použití:

 • nehtová kosmetika

 • v potravinářství (E240, nepřímá potravinářská přidatná látka-v EU zakázána)

 • další průmyslová odvětví (lepidla, pryskyřice, textilní průmysl, nátěrové hmoty, balzamování aj.)

 

Může se nacházet ještě v těchto přísadách:

DMDM Hydantoin

Diazolidinyl Urea

Imidazolidinyl Urea

Tosylamide/ Formaldehyde Resin

Quaternium-15

Sodium Hydroxymethylglycinate

2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

Polyoxymethylene Urea

5-BROMO-5-NITRO-1,3 DIOXANE

Glyoxal

 

 

bottom of page