top of page

Isopropyl Alcohol

 

 

Další názvy:

ISOPROPYL ALCOHOL ISOPROPYL ALCOHOL, 1-METHYLETHANOL

2-HYDROXYPROPANE

2-PROPANOL

2PROPANOL

ISOPROPANOL

PROPAN-2-OL

SEC-PROPYL ALCOHOL

1-METHYLETHANOL

1-METHYLETHYL ALCOHOL

2-HYDROXYPROPANE

2-PROPANOL

 

Funkce:

 • jako přísada, která snižuje tendenci hotových výrobků k vytváření pěny při otřesech

 • používá se pro parfemační a aromatické suroviny (do parfémů)

 • rozpouštědlo-jako přísada, obvykle kapalina, která se používá k rozpuštění další látky

 • jako přísada, která snižuje hustotu kapalných kosmetických produktů

 • jako látka používaná pro změnu hustoty kapalných kosmetických prostředků

 

Obecné informace:

 • je ve formě čiré, hořlavé kapaliny se zápachem připomínající směs ethanolu a acetonu

 • je to komerční syntetický alkohol (běžně se vyskytuje v lihovém roztoku (kde je smíchán s vodou-používán jako antiseptikum), v přípravcích na dezinfekci rukou a čistících prostředcích)

 • mísitelný s vodou, etanolem, acetonem, chloroformem a benzenem

 • je to rychle se vypařující (těkavý) alkohol s mírně nahořklou chutí

 • vytváří při odpařování na kůži chladící účinek

 • je relativně netoxický (toxicita velmi podobá ethanolu)

 • snadno se vstřebává kůží, ale bylo by třeba delšího působení (v řádu hodin), aby vyvolal výrazné toxické účinky (* projevující se bolestí hlavy, závratěmi, zvracením, nevolností a v extrémních případech až bezvědomím)

 • v těle je primárně metabolizován na aceton

 • v testech nebyl mutagenní (testy in vitroa ani genotoxický (testy in vivo)

 • v klinických testech nebyl senzibilizující (testováno při nízkých koncentracích -do cca 3%)

 • dráždí kůži a silně dráždí oči

 • může vysoušet kůži, způsobovat její šupinatost, nebo zhoršovat akné

 • vystavení velkým dávkám negativně působí na centrální nervový systém (podobně jako ethanol)

 • může mít škodlivé účinky při požití nebo vdechování (viz. výše *)

 

Použití:

 • laky na vlasy

 • barvy na vlasy

 • kondicionéry

 • vlasové gely 

 • pleťové vody po holení 

 • jako dezinfekční prostředek

 • v domácnosti (např. lihové roztoky, čistící prostředky)

 • v potravinářství

 • v lékařství (např. v dezinfekčních polštářcích)

 • v laboratoři (jako dezinfekční prostředek pro čištění zařízení a pracovní plochy)

 • další průmyslová odvětví a použití (např. čištění laserů v CD a DVD mechanikách, jako sprej na odmrazování čelního skla dopravních prostředků) aj.

bottom of page