top of page

Endokrinní disruptory (hormonálně aktivní látky)

 

 • jsou to chemické látky, které účinkují jako hormony a narušují fyziologické funkce endogenních hormonů zvířat i člověka

 • do organismu se dostávají zejména požitím kontaminované potravy, vypitím kontaminované vody, dýcháním znečištěného vzduchu či skrze kůži

 • mohou poškozovat vývoj, neurologické, rozmnožovací a imunitní funkce organismu

 • v roce 2013 schválil Evropský parlament zprávu, v níž vyzývá Evropskou komisi k prosazení regulace, jež lépe ochrání zdraví Evropanů před působením endokrinních disruptorů

 

Patří mezi ně např. tyto látky:  (podrobnější seznam látek lze nalézt v této tabulce)

Nonylfenol

některé těžké kovy nebo ftaláty

Parabeny (MethylparabenButylparabenEthylparabenPropylpraben)

Alkylfenoly

DDT

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Bisfenol A

polychlorované bifenyly (PCB)

Pesticidy

léčiva

Dioxiny aj.

 

Tyto látky můžeme nalézt v:

nacházejí se v běžných výrobcích:

 • plastových lahvích

 • kosmetice

 • hračkách

 • čistících prostředcích

 • některých pesticidech (atrazin, chlordecon, chlorpyrifos..)

 • povrchových vodách aj.

 

Mohou způsobovat:

 • poruchy plodnosti (např.snižování počtu spermií a zpomalení jejich pohyblivosti, vývojové anomálie mužského pohlavního ústrojí)

 • vývojové vady

 • nádorová onemocnění

 • nervové a psychické poruchy

 • narušení imunity aj.

 

Největší riziko přitom představují pro plod v období, kdy dochází k vývoji orgánů a nervového systému, a pro děti krátce po porodu

více informací ve videu...

 

Endokrinní disruptory - látky narušující hormonální systém

bottom of page