top of page

Titanium Dioxide

 

Pokud je v produktu ve formě nanočástic, udělena známka - "3"

Pokud je v produktu použit ve formě větších částic, nebo jsou nanočástice potaženy jinou látkou, udělena známka - "2"

 

Další názvy:

oxid titaničitý

titania

TiO2

1385RN 59

1700 WHITE

234DA

500HD

63B1 WHITE

A 200 (PIGMENT)

A 330 (PIGMENT)

A-FIL

A-FIL CREAM

A-FN 3

AEROLYST 7710

titanium(IV) oxide

--------------

při použití jako pigment: 

titanium white (český název: titanová běloba)

Pigment White 6 (PW6)

CI 77891

 

Funkce:

 • jako přísada, která dodává barvu kosmetickému produktu (popřípadě i kůži)

 • jako látka, která snižuje čirý nebo transparentní vzhled kosmetických produktů. Některé kontrastní látky se používají v make-upech pro skrytí skvrn.

 • jako přísada, která po nanesení na kůži absorbuje, odráží, nebo rozptyluje UV záření

 • jako přísada, která chrání kosmetické produkty před znehodnocením prostřednictvím absorpce, odrazu, nebo rozptylu UV záření. Tyto složky mohou být také použity k ochraně vlasů před UV zářením.

 

Obecné informace:

 • Je ve formě amorfního bílého prášku

 • je to chemická sloučenina kyslíku a titanu zastoupená v celé řadě kosmetických produktů 

 • v přírodě se vyskytuje v několika minerálních formách (anatas, rutil, brookit-průmyslově těženy jako zdroj titanu; dále rudy obsahující ilmenit, nebo leukoxen a písky s obsahem rutilu-taktéž slouží jako zdroj titanu)

 • po vytěžení obsahuje celou řadu potenciálně škodlivých nečistot (např.olovo, železo) a proto se dále čistí pomocí syntetických postupů

 • celosvětová produkce v roce 2009 činila 4,68milionů tun

 • často používán jako pigment (má výrazný jas, vysoký index lomu a jeho výhodou je, že je odolný UV záření )- je to nejrozšířenější bílý pigment

 • vzhledem k jeho vysokému indexu lomu, schopnosti absorbovat UV záření (pohlcuje UV záření a přeměňuje ho na neškodné teplo) a odolnosti vůči zabarvení/odbarvení pod UV zářením se často používá jako ochrana proti slunečnímu záření (i pro kojence a osoby s citlivou pokožkou)

 • působí jako fyzikální ochrana proti slunečnímu záření

 • zajišťuje ochranu proti UVA (ačkoli je méně účinný mezi 350 a 400 nm) a UVB zářením

 • vyrábí se v různých velikostech částic (částice jsou dispergovatelné ve vodě a oleji)

 • v mnoha produktech ochrany proti slunečnímu záření je používán ve formě nanočástic, často spolu s nanočásticemi oxidu zinečnatého (zinc oxide)-v této formě ztrácí své bílé zabarvení, které je na kůži neatraktivní, zlepšuje se ochrana proti slunečnímu záření, ale zase získává potenciálně nežádoucí rizika nanočástic

 • ve studiích ve formě nanočástic způsoboval zánětlivé reakce a genetické poškození u myší

 • je netoxickýale podle studie bylo zjištěno, že čím menší je velikost částic, tím více se stává toxickým

 • obecně má nízký potenciál pronikání do kůže, ale ve formě nanočástic, nebo velmi ultrajemných částic, může pronikat do buněk, což může vést k fotokatalýze uvnitř buňky a způsobovat tak poškození DNA (po vystavení slunečnímu světlu), což může následně vést k rakovině 

 • v některých produktech může být nano forma oxidu titaničitého potažena jinými látkami, které sníží fotokatalytickou aktivitu (tzn. snížení škodlivých účinků na kůži po vystavení světlu), zajistí fotostabilitu, zlepší roztíratelnost a ochranu proti slunci (látky používané k potahovaní oxidu titaničitého-alumina, dimethicone, silica, a trimethoxy capryl silane)

 • vdechování částic prachu Titanium Dioxide bylo klasifikováno Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) jako karcinogen skupiny 2B - "podezřelý karcinogen pro člověka"-způsoboval rakovinu dýchacích cest u hlodavců (krysa/potkan); u lidí se zatím stejné účinky neprokázaly-přesto by bylo vhodné být na pozoru u opalovacích krémů aplikovaných postřikem

 • existují i obavy o bezpečnost nano částic, pokud jsou aplikovány na porušenou pokožku

 • možné zdravotní rizika "nano" formy oxidu titaničitého (Titanium Dioxide) jsou nadále předmětem dalších výzkumů

 • ve formě nanočástic se nachází především v opalovacích krémech s vysokým ochranným faktorem

 • může způsobovat alergické reakce

 • jinak je považován za bezpečnou, nekomedogenní, nedráždivou látku, vhodnější pro citlivou pokožku (i kojeneckou), než chemické filtry (právě kvůli menší pravděpodobnosti podráždění)

 • v opalovacích přípravcích se používá až do koncentrace 25%

 

Použití:

 • laky n nehty

 • oční stíny

 • opalovací krémy

 • rtěnky

 • lesky na rty

 • oční stíny

 • řasenky

 • korektory

 • v potravinářství (E171)-potravinářské barvivo

 • ve farmaceutickém průmyslu

 • velké množství dalších průmyslových odvětví (barvy, laky, papír, plasty- asi 80% spotřeby oxidu titaničitého na světě) aj.

 

bottom of page