top of page
Kotva 1

The Vegan Society

  • je vzdělávací charita, založená v roce 1944 ve Velké Británii, která propaguje a podporuje veganský životní styl

  • je to nejstarší veganská společnost na světě

  • koordinuje celou řadu kampaní určených ke zvýšení povědomí o tomto životním stylu

  • <---- jedná se o mezinárodně uznávané logo

Naleznete-li na obalu certifikát Vegan, můžete si být jisti, že výrobek:

  • neobsahuje žádný živočišný produkt (např. maso, mléčné výrobky, vejce a med), ani žádný vedlejší živočišný produkt (např. krev, kůže, kopyta), stejně tak jejich deriváty a ani nebyl takový produkt použit při výrobě, nebo vývoji

 

  • nebyl, ve všech fázích výroby, testován na jakémkoliv druhu zvířete, stejně tak jako jeho složky a ani nebyla pověřena třetí strana, aby tyto testy provedla 

 

  • pokud obsahuje geneticky modifikované orgnismy (GMO), tak nebylo k jejich vývoji a/nebo produkci použito zvířecích genů, nebo látek pocházejících ze zvířat a přítomnost GMO musí být vyznačena na obalu

 

bottom of page