Teratogenní

 

  • způsobující vznik vrozených vývojových vad