top of page

Leave-on produkt  (význam)

 

  • se rozumí takový kosmetický výrobek, který je určen pro delší styk s pokožkou, vlasy, nebo sliznicemi (neoplachuje se)

bottom of page