top of page
Kotva 1

Leaping Bunny (HCS)

  • koalice osmi organizací zabývající se ochranou zvířat

  • jedná se o jednotný standard a mezinárodně uznávané logo

  • podléhá předpisům " Humane Cosmetics Standard (HCS)" vypracovaných mezinárodní sítí organizací na ochranu zvířat

  • certifikace je organizována podle regionu

Naleznete-li na obalu certifikát Leaping Bunny, můžete si být jisti, že výrobek:

  • ​nebyl, ve všech fázích výroby, testován na zvířatech, stejně tak jako jeho složky a ani nebyla pověřena třetí strana, aby tyto testy provedla

 

Seznam firem, které splňují standarty a můžou tedy používat logo na svých výrobcích, lze nalézt na adresehttp://www.leapingbunny.org/guide/brands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page