top of page
Kotva 1

Choose Cruelty Free

  • je nezávislá, nezisková organizace se sídlem v Austrálii

  • aktivně vede kampaň za ukončení pokusů na zvířatech v kosmetice, drogerii a dalších výrobcích pro domácnost

  • má jedny z nejpřísnějších kritérií pro udělení akreditace (např. společnost žádající o akreditaci, nesmí ve lhůtě nejméně pěti let před podáním žádosti, testovat produkty, ani jejich složky a ani nesmí pověřovat třetí strany testováním na zvířatech)

Naleznete-li na obalu certifikát Choose Cruelty Free, můžete si být jisti, že výrobek:

  • nebyl nikdy, stejně jako jeho složky, testován na zvířatech a ani nebyla pověřena třetí strana, aby tyto testy provedla

 

Akreditace nebude udělena výrobci jestliže některý jeho produkt obsahuje přísady:

  • odvozené ze zvířete zabitého speciálně pro extrakci této složky

  • násilně získané z živého zvířete takovým způsobem, že mu vznikla bolest, nebo nepohodlí

  • pocházející/odvozené z jakýchkoliv volně žijících živočichů

  • které jsou vedlejšími produkty kožešinového průmyslu

  • pro které zvíře nebylo sice zabito účelně, ale tato přísada je důsledkem zabití zvířete pro jiné účely (např. některé vedlejší produkty z jatek)

 

Rovněž nebude akreditace udělena takové společnosti, jestliže i její mateřská, nebo dceřiná společnost není akreditována (např. nemůže dostat akreditaci společnost, která sice splňuje požadavky, ale vlastní ji společnost L'Oreal, která tyto požadavky nesplňuje)

 

Pozn.: akreditace=oprávnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page