Synergický

 

  • znamená spolupracující, společně působící

  • výsledný účinek současně působících složek je větší než prostý součet účinků jednotlivých složek