top of page

Amfoterní

 

  • v závisloti na hodnotě pH může představovat negativní náboj, pozitivní nebo oba

bottom of page